Attachment: 346a8e87-3578-4bd6-8e30-848d0a6223db.jpg
Щось тут у вас нудно, вже навіть двадцятилітні баяни про сир хохланд притягнули.
Replies: >>151521