Attachment: 68fcf38d-843a-4595-8ae4-86d44abe4c8b.gif
Нема волі на бірді, окрім волі Свині. Якщо киця вирішує щось зробити — насправді це значить, що на те моя воля. Якщо киця мені піднасирає — значить, на те моя воля, бо я мазохіст йобаний.
>>132063
Це Не МіНуС, цЕ вЕсЕлО!
Replies: >>128809
>>128417
ffmpeg -ss 97.8 -t 0.5 -i _-uqGw8avTBVA.webm -vf 'crop=w=400:h=300:x=200:y=180⟦crop]; ⟦crop]drawtext=text=цікаво скільки^Lя ще витримаю:fontcolor=white:font=Lobster:fontsize=32:x=20:y=200⟦out]' sad.gif
Replies: >>128422