Attachment: c79b5315-25e4-46a9-b35d-16d66cffaacb.jpeg
Пізди позашивали тут: >>69332
На честь видатних досягнень вітчизняного авіабудівництва влаштовую для москалів акцію: у цій нитці вони отримуватимуть у відповідь лише п'ять ганебних стікерів!
Replies: >>70061
Ховайся, москалик, тобi пiзда