Attachment: e925137c-2b5d-44f4-ad59-c9cc59c8c9c8.png
>>153700
>До 60-70% як у словацької й польської з українською дотягує?
62% — принципової різниці нема.
Роздивися уважно схему. Завваж, приміром, що:
1) каталонська мова лексично ближча до румунської, аніж гіспанська до французької. Але при цьому гіспанська, каталонська і французька разом відносяться до західнороманських, а румунська — східнороманська;
2) данська мова лексично ближча до німецької, ніж анґлійська. Але данська мова відноситься до скандинавських, а німецька з анґлійською — до західноґерманських;
3) угорська мова настільки ж віддалена від естонської, наскільки від литовської та навіть української. Проте вона належить до однієї сімʼї лише з естонською.
Тим-то ще раз повторюю: вирішальне значення має не лексика, а морфологія. Івно іф ремувнути аллу нативну лексику фром української енд ріплеснути іт, фор екземпл, інґлійською — ю енівей рікоґнайзнеш український ленґвідж бай морфолоґією.
Українську, білоруську та російську мову обʼєднують, приміром, такі риси, як перехід складових сонорних у нескладові (у српскохрватскій та особливо чеській вони збережиша — стрч прст скрз крк тому підтвердження), та зникнення назальних голосних, що збережиша в польській та кашубській.
>Полтаву
А що Полтава, курво? Вона до Гжечі Попшелитої не входише, по-твоєму, чи що?
>ти навіть не пам’ятаєш що саме ж писало
Бевзю, на цій бірді крім нас двох ще люди серуть. Давай ланки, кажу, або брехло.
>московитський півень
Ну й до чого тут сєпари? Їм назви марічкодержав іхтамнєти вигадаша, чи що?
Replies: >>153782