Attachment: fc189aee-dd60-4f86-8a2e-62b2bb223de7.gif
Щось тут у вас нудно, вже навіть двадцятилітні баяни про сир хохланд притягнули.
Replies: >>151521