Loading...
54070

/мордатий/

Gallery

● 1  ♥ 15

Прп. Мордатий присматривает за тобой, анон! Живёхо от блуда отрекайся да молитву повторяй:
Аще кто нє хѿчєтъ сосудъ кѿлотьій чреслами учуѧти и
житѥ молодѿє въ темницє оставити и въвєкъ отъ смєртіи...
Skipped 11 replies. Open thread to see all replies.
>>55069
Где я такое говорил? Вот ещё смартфон, совсем не нокия. Но нокиевский прижился больше, потому что это был её золотой век.
Replies: >>55080
>>55074
>Вот ещё смартфон, совсем не нокия
Но тоже на S60.
>Но нокиевский прижился больше...
Дєнь ҂s҃т҃ѯ҃д҃ ѿтъ рождєства Мордатієваго. На отъмєстѩ дєнь рѣкутъ:
Мордатій сралъ да Пъіштєнка подтіралъ.
Кто Мордатѩ узрелъ — тотъ мгновєнно окоселъ.
Аще Мордатій въ дєнь отъместія возъгораєтъ да людъ честнѿй угораєтъ....
Create new thread
>qspoilerib// scodehint
Tags must be delimited by spaces. Text or image is required. Max file size is 23.8 MB. Max file number is 3.
Help