Loading...
Normal, Gallery, Tree

Заклинань нитка

294 posts to bumplimit
Џава џар опт џграсп џграсп џар!
От вам і банан: перепід'єднався — айпіпі змінився. І який сенс із цього, га, @neko?
Replies: >>62398, >>62399
>>62396
Это слово "ОС".
Replies: >>62400
>>62399
Да нет, именно те слова на букву ш. Оппеннет докатился.
Reply to thread #61783 to message #
>qspoilerib// scodehint
Max total file size is 28.6 MB.
Max file number is 10.
Help